GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI
Tarih:
Son Güncelleme:27/03/2021
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı  03.07.2003 Tarihli 4916 sayılı Kanunla,

-2644 sayılı Tapu kanunun 35. maddesi yeniden düzelenmiş

-2644 sayılı Tapu kanunun 36. maddesi ve 442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesi yürürlükten kalsırılmıştır

Ancak Tapu kanununun 03.07.2003 tarihinde düzenlenen 35. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru , Anayasa Mahkemesinin 14.03.2005 tarihinde oybirliği ile kabul etmesi üzerine iptal edilmiş , iptal kararı üzerine, 29.12.2005 tarihli 5442 sayılı Yasa ile Tapu Kanunun 35. Maddesi Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlemiş ve düzenlemeye bağlı olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce 20.01.2006 tarihinde yayımlanan Genelgesi ile yasanın Tapu Sicil ve Kadastro müdürlüklerince uygulama şeklinin belirlenmesine istinaden yasal süreç tamamlanmıştır.

Yeni yasal düzenlemede yabancıların Köylerde taşınmaz edinmeleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte köy yerlerinde yabancıların mülk edinmesini yasaklayan bir düzenleme de yapılmıştır

Ancak ,Tapu kanununun 35. Maddesinin son şeklinde “Yabancı uyruklu gerçek kişiler karşılıklılık olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla Türkiye de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler şeklindeki düzenlemesi kapsamında  bu güne kadar;

İptal edilen düzenlemeye istinaden;

a- Yabancı gerçek kişilerce Köy sınırları içinde taşınmazlar üzerinde edinilen mülkiyet ve sınırlı ayni hakların

b-Yabancı şirketlerin köylerde edindiği taşınmazlarn

c-Yabancı Gerçek ve Ticaret Şirketlerince iktisap edilen Köylere bağlı olmayan müstakil çiftliklerin

d-Yabancı Şirketlerin karşılıklılık esası gözetilmeden edindiği ayni hakların

 

e-Yabancı uyruklu şirketlerin 30 hektara kadar iktisap ettiği taşınmazların

Akıbetinin ne olacağı ile ilgili soru işaretlerinin Tapu Kadastro Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığının Tapu Sicil Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerine gönderdiği genelgenin uygulanması ile netlik kazanacağı ve yeni düzenlemenin uygulamadaki sıkıntıların şimdiden sona erdirmesi umuduyla…

TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU,Yabancılara, Taşınmaz, (Mülk), Satışı,03072003, Tarihli, 4916, sayılı, Kanunla, 2644, sayılı, Tapu, kanunun, 35, maddesi, yeniden, düzelenmiş, 2644, sayılı, Tapu, kanunun, 36, maddesi, ve, 442, sayılı, Köy, Kanununun, 87, maddesi, yürürlükten, kalsırılmıştır, Ancak, Tapu, kanununun, 03072003, tarihinde, d TEMFED TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı 03072003 Tarihli 4916 sayılı Kanunla -2644 sayılı Tapu kanunun 35 maddesi yeniden düzelenmiş -2644 sayılı Tapu kanunun 36 maddesi ve 442 sayılı Köy Kanununun 87 maddesi yürürlükten kalsırılmıştır Ancak Tapu kanununun 03072003 tarihinde d