DÜNDEN BUGÜNE

Emlakçılık Dünyada özellikle batı ülkelerinde en seçkin en popüler mesleklerin başında gelmektedir. Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemleri Batı ülkelerinde ve Amerika da büyük bir oranda emlak müşavirleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Bunun en temel gerekçesi, o ülkelerde sağlanan mesleki uzmanlık,kurumsal bir yapılanma ve sorumluluklar içeren yasal düzenlemeler olarak sıralanabilir.Yine kamuoylarında oluşmuş ortak güven duygusu da son derece önemlidir.
 
Ülkemizde de emlak müşavirleri gayrimenkul piyasasının her zaman en önemli bileşeni olmuşlardır. Emlak müşavirleri tümüyle insana odaklı önemli bir hizmetin baş aktörüdürler. Emlak müşavirlerinin rolü emlak-alım satımına veya kiralanmasına aracılık boyutuyla sınırlı değildir ve olmamalıdır da. Gayrimenkul değerlemesinden, alım, satım ve kiralama işlemlerine, kira takibine, garantörlüğüne, danışmanlık hizmetlerinden piyasadaki spekülatif hareketlerin önlenmesine kadar birçok konuda söz ve yetki sahibi olmalıdırlar.
 
Ne yazık ki mesleğimiz uzun yıllar Ülkemizde kurumsal olarak gelişememiş ve sürekli haricen yapılan bir iş kolu olarak görülmüştür. Bir çok sektörde sağlanan gelişimin gerisinde kalmış toplum nezdinde de olması gereken hak ettiği kurumsal kimliğine ve resmi tanımına kavuşamamıştır. Geçtiğimiz bu uzun dönem içerisinde mesleğimiz tamamen usta çırak ilişkisi içerisinde, ya da herkesin kendine göre geliştirdiği bazı kurallar içinde ifa edilmeye çalışılmıştır.
 
Uzun yıllar kurumsal olmayan kısmi çalışmalar geneli içine alamamış ve dar bir alanda sınırlı kalarak kişisel kazanç ve başarı sağlamıştır. Sektördeki bu önemli eksiklikler sebebi ile gayrimenkul piyasasında böylesine öneme sahip bir meslek kolunun mesleki hak ve düzenlemelerin yetersizliği, meslek mensuplarımız ve tüketiciler açısından ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Kronikleşmeye yüz tutmaya başlayan bu sıkıntılardan hareketle çeşitli arayışlar ve uğraşlar içine girilmiştir.
 
Ta ki yaşanan bu sıkıntılar, mesleğe gönül vermiş Ülkesinin ve Toplumun çıkarlarını her zaman kendi çıkarlarının önünde tutan arkadaşlarımızın, Meslek Odalarının kuruluşunu gerçekleştirmeleri ile meslekte yeni bir dönemi başlatmışlardır. Daha dün çok zor şartlar altında, hiçbir yerden maddi bir yardım almadan sadece sizlerden alınan desteklerle 20 Temmuz 1999 da Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odasının kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
 
Sizlerle birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Meslek Odamız, ilk yıllar 1 personelin istihdamında sıkıntı yaşarken çok kısa bir sürede önemli bir kurum haline gelmiştir. Bu gün 25 insana istihdam sağlayan, kendine ait gayrimenkulleri ve hizmet araçları olan, Üyelerine birçok çalışmayı ve ürünü hiçbir ücret almadan sunan, Hukuksal ve her türlü mesleki desteğin yanında üyelerinin, iyi gününde, acı gününde maddi manevi yanında olan ve sizlerden aldığı destekle her gün biraz daha büyüyen, teknik alt yapısı da son derece güçlü dev bir kuruluş olma yolunda hızla ilerlemektedir.
 
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odasının (ATEM);
 
Kuruluşu ile birlikte artık sektör yeni olumlu bir yapılanmanın içine girmiştir. ATEM meslekte sektöre yön veren bir kuruluş olarak, Ülkemizde mesleki bir çok ilke imza atmış ve yine ülke genelinde yapılan tüm sektörel çalışmaların mimarı noktasında sektörün yıldızı olmuştur.
 
Değerli Meslektaşlarım ;
 
Dediğim gibi Odamızın kuruluşu ile Ülkemizde ki birçok mesleki ilke ve çalışmaya imza atılmıştır.
 
Bu dönemde mesleki tanımlar yapılarak, yapılacak iş ve işlemlerin şekli ve yetkileri belirlenmiş, bir çok kurum, kuruluş ve kişiler tarafından meslekte devrim olarak nitelendirilen 8 Temmuz 2003 tarihinde yayımlanan “Emlakçılık Mecburi Standardı ” hazırlanmış ve yayımlanmasını sağlanmıştır, Yine bir ilk olan ve sektördeki en büyük ve en geniş kapsamlı sektörel çalışmayı “Türkiye Emlak ve Emlakçılık Şurası –I “ ATEM-ATO işbirliğinde Ankara da yapılmıştır.
 
Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı Taslağının hazırlanması sağlanmış ve bu gün yasallaşması yolunda çok önemli mesafe kat edilmiştir. Ülke genelinde ortak “Logo” kullanımı ve ortak Eğitim Müfredatı hazırlanmış ve uygulanması sağlanmıştır.
 
“Emlak Komisyonculuğu” tanımından “Emlak Müşavirliği” tanımıma resmi olarak kavuşulması sağlanmıştır.
 
Ankara da ve Ülke genelinde yapılan toplantı, panel, kurslar, eğitimler, ziyaretler ve denetimler gibi önemli çalışmalar önümüze çıkan bir çok engele rağmen gerçekleştirilmiştir.
 
Avrupa Emlakçılar Birliği (EPAG) üyeliği ile yurt dışı temsili ve işbirliği geliştirilmiştir. ATEM ortaya koyduğu mesleki görüşler ve çözümler ile yazılı ve görsel basında sıkça yer almış ve her platformda adından söz ettiren önemli bir kurum haline gelmiştir. Tüketici haklarının korunması anlamında da önemli ve ciddi düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönem içerisinde benzer çalışmalar ile sektörün önü açılmış ve önemli ölçüde aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır.
 
Değerli Meslektaşlarım; Bu gün için alınan mesafe göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. İhtiyaçların arttığı, taleplerin sürekli yenilendiği bir sektörde bu kısa sürede son noktada olmak elbette mümkün değildir.
 
Dün olduğu gibi bugünde, yarında çalışmalarımızın ana hedefi mesleğimizi hak ettiği noktaya taşımak sizlerin haklarını korumak olacaktır.
 
Önümüzdeki dönem sektörümüzü yeniden yapılandırılacağı, çalışanıyla, verdiği hizmetiyle, hak ettiği güvenoyunun verilmesine ön ayak olacak, haksız olarak bizlerin ve sektörün sırtından kazanç elde edenlerin önünü kapatacak, meslektaşlarımızın, tarafların haklarını koruyan, işlerinin artmasına katkı sağlayacak, sorumluluklar içeren ve bizlerin adını lekeleyen “çürük elmaların” ayıklanacağı “Emlak Müşavirliği Yasasının” hayata geçeceği bir dönem olacaktır.
 
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası olarak “Emlak Müşavirliği Yasasının” çıkmasıyla da hepimizin en büyük hayalini gerçekleştirmiş olacağız.
 
Hiç şüphesiz bu çalışmaları gerçekleştirirken unutmayalım ki en önemli görev ve sorumluk bizlere düşmektedir. Her zaman olduğu gibi doğrudan, haktan ve İyiden yana kişisel kaygılardan uzak bu duruşumuzu bozmamalıyız.
 
Değerli Meslektaşlarım, Ankara’da sizlerle birlikte çalışıyor olmaktan kendimi şanslı addeden bir meslektaşınız olarak, çalışma arkadaşlarımla birlikte Ülkemize ve sizlere hizmet etmeyi hep bir ibadet olarak gördüğümüzü ve bundan sonrada böyle göreceğimiz bilincinin duygu ve mutluluğuyla,
 
Başarı, mutluluk ve sağlık dileklerimle birlikte selam ve saygılar sunuyorum.
 EMLAK DANIŞMANLARININ YILLARDIR ORTAK BEKLENTİSİ EMLAK DANIŞMANLIĞI YASASI
 MESLEĞİMİZİN İÇİNDEKİ MESLEKTAŞLARINA İHANETİ GÖREV EDİNEN BAZI ÇIKAR GRUPLARININ HAZIRLADIKLARI YASA TASLAĞI HAKKINDA SAYIN MİLLETVEKİLİMİZE YAZDIĞIMIZ MEKTUP
 YILLARDIR KANGREN OLAN İSKAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AYAĞA KALKMAZ İSE HİÇ BİR SEKTÖR AYAĞA KALKAMAZ
 BU TAPU HARÇLARI ÇOK CAN YAKAR
 BAŞKANIMIZIN SAYIN BAKANLARIMIZA VE GENEL MÜDÜRÜMÜZE GÖNDERDİĞİ MEKTUP
 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SEKTÖRE BAKIŞ
 GAYRİMENKUL ALMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM
 AYAKÇIYA AÇIK MEKTUP
 2006 YA BAKIŞ
 BEN YASAYA KARŞI DEĞİLİM
 ANKARA’ DA GAYRİMENKULE BAKIŞ…
 ANKARA'NIN PLANLI GELİŞME SÜRECİ
 GAYRİMENKUL PİYASASINA BAKIŞ
 MESLEK MENSUPLARI YOK SAYILARAK MESLEK KANUNU ÇIKARILAMAZ
 MORTGAGE GELMEDEN SİZ KONUTUNUZU ALIN
 DÜNDEN BUGÜNE
 TOKİ OLMASI GEREKENİMİ YAPACAK ARTIK
 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYOR
EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com