MESLEK MENSUPLARI YOK SAYILARAK MESLEK KANUNU ÇIKARILAMAZ

Geçtiğimiz hafta birçok arkadaşımızla birlikte yoğun, sıkıntılı ve üzücü bir hafta geçirdik. Nedenine gelince, 5 Aralık Salı günü tarafıma Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel sekreteri Sn. Naci SULKALAR'ın aradığını iletti. Hemen kendisini aradım.

Sn. SULKALAR Emlak Müşavirliği Yasa Taslağı üzerinde Başbakanlıkta birkaç toplantı yaptıklarını ve bu toplantılar sonucunda ortaya yeni bir çalışmanın çıktığını ancak kendisinin de bazı maddelerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Bunun üzerine 6 Aralık Çarşamba günü saat 9.30 da bir araya gelmemizin doğru olacağını kararlaştırdık.
 
Sn. Genel Sekreter ile ertesi gün yaptığımız toplantıya Başbakanlıktaki toplantılara katılan TESK Hukuk Müşaviri Sn. Yasemin ERTEKİN ve daha sonra da çağrım üzerine Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sn. Yavuz MAĞDENLİ de katıldı. Toplantıda Emlak Müşavirliği Yasa Taslağı üzerinde Başbakanlıkta yapılan düzenlemenin şekli olmaktan çıkıp içeriğinin tamamen değiştirildiğini ve gerek Ticaret Odası gerekse Emlak Meslek Odası üyelerine yani mesleği mevcutta yapanlara yönelik ciddi haksızlıkların yapıldığını gördük.
 
Bu vahim tablo karşısında hemen 17 Meslek Odası başkanımız 7 Aralık Perşembe günü Ankara'ya davet edildi. Ancak konunun önemi istinaden İstanbul Oda Başkanımız Sn. Sabri ATEŞ'e mümkünse bu akşam gelmesini, toplantı öncesi tespitlerin yapılarak muhtemel izleyeceğimiz yol hakkında ön bir görüşme yapmamızın önemini belirtim. Kendileri de uygun bularak hemen İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti 6 Aralık saat 19.30 da Ankara Oda Yönetimi, Sn. Sabri ATEŞ, Sn.Yavuz MAĞDENLİ ve Hukuk Müşavirimiz ile sabah 5.30 kadar süren bir çalışma ile değiştirilen Yasa Taslağındaki sakıncaları tespit ettik.
 
7 Aralık Perşembe günü TESK toplantı salonunda başlayan toplantıya Ankara, İstanbul, Adana,Mersin,Adapazarı,Gaziantep,Samsun,Konya,Bursa,Eskişehir,Polatlı,Muğla,Antalya(yetki),Kayseri,Şanlıurfa,Malatya ve Denizli olmak üzere bir ilimiz dışındaki tüm Oda başkanlarımız, TESK Genel Sekreteri Sn. Naci SULKALAR ve Hukuk Müşaviri Sn.Yasemin ERTEKİN katılmışlardır.
 
Toplantı saat 10.00 da başlayıp 16.30 da son bulmuş ve toplantı sonunda mutabakatla alınan kararlar bir tutanağa bağlanarak imza altına alınmıştır. Alınan kararların ilgili kurumlara TESK kanalıyla bildirilmesi kararlaştırılarak daha sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlere başlanılmıştır.
 
Şimdi gelelim ne oldu ya, ve niye oldu ya:
 
 
Yaklaşık 25 yıldır emlakçılık yapmaktayım. 1950'lerde başladığı söylenen İstanbul Milletvekili Sn. Orhan ERGÜDER, Rahmetli Devlet Bakanı Sn. Mehmet BATALLI, Sn. Işılay SAYGIN ve daha birçok bakanımızın çalışma dönemlerinde katkı koyduğu uzun bir süreçte bildim bileli Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı konuşulur ve tartışılır. Defalarca taslaklar hazırlanmış çoğu zaman kurumlar arası uzlaşma sağlanamamış ya da hedefe ulaşmadan kadük olmuştur.
 
2004 tarihinde o dönemki Tapu ve Kadastrodan sorumlu Devlet Bakanımız Sn. Zeki ERGEZEN'in talimatı ve TKGM Genel Müdür vk. Sn. Zeki ADLI'nın büyük katkı ve desteği ile hemen bir komisyon kurulmuştur. Komisyon Mayıs 2004 tarihinde Antalya'da 5 gün süren ciddi bir çalışma ile mevcut tüm taslakları incelemiş ve üzerinde mesleki kurumların konsensüs sağladığı nihai bir taslağı ortaya çıkarmıştır.
 
Zaman içinde gelen talepler çerçevesinde bazı düzeltmeler yapılarak TKGM tarafından kanunların emrettiği işleyiş takip edilerek tüm bakanlıkların görüşlerine sunulmuştur. TKGM yetkilileri yasaya karşı ciddi dirençlerin olduğunu, bazı kurumların mensuplarına Emlak Müşavirliği lisans belgesini almalarının yasayla bir müktesep hak olarak sağlanmasını ve bu yönde yoğun talep geldiğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini tarafımıza aktarmışlardır. Bu sebeple hızlı davranmaları gerektiğinden hareketle TKGM Bakanlıklardan gelen görüşler çerçevesinde gerek gördüğü düzeltmeleri yapmış ardından Başbakanlığa göndermiştir.
 
Yasa taslağının Başbakanlığa gönderilmesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yasa üzerinde sınırlı sayılabilecek ancak gerekli olan ve bizce de makul olan bazı düzeltmeler yapılmıştır.
 
Olumlu sayılabilecek tüm bu gelişmeler izlenirken diğer bir taraftan da bu yasallaşma sürecine karşı olan bazı güçlerle mücadele edilmiştir.
 
Sektörün içindeki bazı çıkar gruplarının yarattığı olumsuzluklar 4-5 aydır mevcut bazı düzenlemelerde değişikliğe gidilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarla kendini göstermeye başlamıştı. Bizler temsil ettiğimiz meslek mensuplarının haklarının korunması noktasında buna elbette göz yumamazdık, yumamayız da. Bu çıkar gruplarının yaptıklarını yakında belgelerle ve ilanlarla sizlere ve kamuoyuna duyuracağımızı da bu vesileyle bilmenizi istiyorum.
 
Yasa taslağına tekrar gelecek olursak;
 
25.09.2006 Bakanlar Kurulu Toplantısı bitiyor ve Hükümet Sözcüsü Adalet Bakanı Sn. Cemil ÇİÇEK'İN ağzından yıllardır duymak istediğimiz o hayırlı haber tüm TV kanallarında Emlak Müşavirliği Yasa Taslağının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söylüyordu. Osmanlıdan beri yapıla gelen bir meslek, yasalaşma yolunda ilk defa bu kadar ciddi bir noktaya geliyor; bizim için tarif edilemez bir duygu, mutluluk ve gurur yaşıyoruz o an. Artık haklı olarak bekliyoruz ki yasamız komisyonlara inecek ardından TBMM Genel Kuruluna.
 
Biz meslek yasamızın komisyonlara ineceğini beklerken birde bakıyoruz ki 6 Aralıkta'ki vahim tablo karşımıza çıkıyor. Kasım ayı içerisinde Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde toplantılar yapılıyor. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurulu, DPT, SPK, TKGM, TOBB, TESK temsilcileri katılıyor ve bize yapılan anlatımda TOBB ve TESK'in karşı olmasına rağmen. Yasa taslağı baştan aşağı değişiyor.
 
Kanun Tasarısı metninin; amaç, kapsam, kurulacak komisyon, görev ve esasları, Emlak Müşaviri olma şartları, Lisans alınması ve iptaline ilişkin hükümler, görev, yetki ve sorumluluklar ile hizmet sözleşmesi ile çeşitli hükümler ve geçici madde hükümleri tek yanlı olarak tamamen değişikliğe uğratılmış, bu hali ile tasarı metninde mevcut meslek mensuplarının hakları gözardı edilirken, başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere kamu kurumları mensuplarına hiç bir mesleki şart aranmaksızın hak, görev ve yetki sağlamaya yönelik imkânlar getirilmiştir. Böylece ortak olarak tanzim edilmiş olan "Tasarı Metni" hükümleri meslek mensuplarımız yok sayılarak TKGM tarafından ( Genel Müdürümüz Sn.Zeki ADLI nın da tasvip etmeyeceğini düşündüğümüz bir şekilde)
 
Temsil ettikleri kurumların imkân ve güçleri ile kendilerine iş sahası, hak ve yetkiler tanıyanlar ne yazık ki bizimde karşımıza çıkmıştır. Çok masum gibi görünen bu değişiklikler irdelendiğinde hiç de masum olmadığı, mesleği ifa eden mevcutları korumadığı gibi, yine taslakta, gelecekte daha birçok sıkıntıyı beraberinde getirecek haksız bir çok düzenlemenin yapıldığı görülecektir.
 
Yönetmelikleri kendinize bağlamakla,
 
 
Tapu ve Kadastro çalışanları başta olmak üzere kamu kurumları mensuplarına mesleki hiç bir şart aranmaksızın sınavsız lisans hakkı vermekle bizi çırak çıkarmaya çalışmakla ne mi yapıyorsunuz? ben size söyleyeyim yasa çıktığı gün yabancılar hariç 1,5-2 milyona yakın kişiye isterlerse bu hakkı veriyorsunuz.
 
Böylelikle Şunu mu diyorsunuz bize, yasa çıkarsa eğer, başta o kadar çok lisans vereceğiz ki mevcutlar olsa da olur olmasa da .
 
Şimdi anlıyoruz ki baştan beri bunları istiyordunuz. "Yasa Taslağı" çalışmalarında kendi çalışanlarınızla birlikte Oda başkanlarına ve yönetimlerine müktesep hak olarak sınavsız Emlak müşaviri lisansı alma hakkını teklif ettiniz bize, ama hiçbirimiz üyelerimize adaletsizlik ve verilen yetkiye ihanet olur diye kabul etmedik
 
Peki şimdi bu yaptığınıza ne demeli Emlak Müşavirliği Lisans Belgesi'ni TOBB ve TESK'e bağlı odaların üyelerinden başka neredeyse herkese sınavsız veriyorsunuz.
 
Dilerdim ki gücünüzü sınavsız " Lisanslı Değerleme Uzmanı" belgesi almakta kullanabilseydiniz
 
Görülüyor ki son yapılan düzenlemeler ile mevcut emlakçılar yok sayılmak istenmektedir. Sorarım size bu mu iş ortaklığınız, bu mu bize bakışınız el insaf. Kusura bakmayın ama biz her zaman her şartta yasamıza sahip çıkacağız. Belki bu mücadelede üzüleceğiz, yorulacağız ancak sonunda zaferin meslek mensuplarımızın olacağına inancımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Unutmayın, hiç şüphe yoktur ki ALLAH iyilerle, doğrularla ve sözünün arkasında olanlarla birliktedir.
 
Değerli meslektaşlarım bu yazım sizleri karamsarlığa sürüklemek yerine uyanık olmanız gerekliliğine götürmelidir.
 
Tabiî ki her şey bitmiş değildir, hukuki mücadelemiz daha yeni başlamıştır. Öncelikle bu aşamadan sonra TOBB ve TESK'in üyelerine sahip çıkacağına inancımız tamdır. Yine siyasilerimizin bu meslekten geçimini sağlayan yasanın gerekçesinde belirtilen 250.000 meslek mensubunun haklarını koruyacağından da hiç şüphemiz yoktur. Daha da önemlisi sizlerin bugün olduğu gibi yarında haklarınıza sahip çıkacağınıza olan inancımızdır.
 
Yapılan bu yanlışların düzeltilmesi noktasında haksız hak elde etmek isteyenlere karşı en büyük görev ve sorumluluğun hepimize düştüğü bilincinden hareketle.
 
Bundan sonrada, daha güçlü, birlik ve beraberlik içinde, enerjimizi koordineli bir şekilde, kişisel kaygı ve beklentilerden uzak; meslektaşlarımızın, tarafların haklarını koruyan, işlerinin artmasına katkı sağlayacak, sorumluluklar içeren ve bizlerin adını lekeleyen "çürük elmaların" ayıklanacağı yasamızın çıkması yönünde harcamalıyız.
 
Değerli okurlarım; yazımda zaman zaman duygularım mantığımın önüne geçti. Ancak yaşamda olan ve bitenler de duygularımızın önemli bir yansımasıdır. Ünlü şairimiz Behçet NECATİGİL'in mısralarında dediği gibi, Nedir bir kuş için şakıma, almışlarsa sesinizi…
 
Selam ve Saygılarımla
 EMLAK DANIŞMANLARININ YILLARDIR ORTAK BEKLENTİSİ EMLAK DANIŞMANLIĞI YASASI
 MESLEĞİMİZİN İÇİNDEKİ MESLEKTAŞLARINA İHANETİ GÖREV EDİNEN BAZI ÇIKAR GRUPLARININ HAZIRLADIKLARI YASA TASLAĞI HAKKINDA SAYIN MİLLETVEKİLİMİZE YAZDIĞIMIZ MEKTUP
 YILLARDIR KANGREN OLAN İSKAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AYAĞA KALKMAZ İSE HİÇ BİR SEKTÖR AYAĞA KALKAMAZ
 BU TAPU HARÇLARI ÇOK CAN YAKAR
 BAŞKANIMIZIN SAYIN BAKANLARIMIZA VE GENEL MÜDÜRÜMÜZE GÖNDERDİĞİ MEKTUP
 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SEKTÖRE BAKIŞ
 GAYRİMENKUL ALMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM
 AYAKÇIYA AÇIK MEKTUP
 2006 YA BAKIŞ
 BEN YASAYA KARŞI DEĞİLİM
 ANKARA’ DA GAYRİMENKULE BAKIŞ…
 ANKARA'NIN PLANLI GELİŞME SÜRECİ
 GAYRİMENKUL PİYASASINA BAKIŞ
 MESLEK MENSUPLARI YOK SAYILARAK MESLEK KANUNU ÇIKARILAMAZ
 MORTGAGE GELMEDEN SİZ KONUTUNUZU ALIN
 DÜNDEN BUGÜNE
 TOKİ OLMASI GEREKENİMİ YAPACAK ARTIK
 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYOR
EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com