BEN YASAYA KARŞI DEĞİLİM

Biz Yasamızı İstiyoruz Mümkünse Hemen

Bu hafta yeni bir yazı yazmayı düşünmüyordum. Mevcut analizimin sevgili Yavuz’un uyarısı gelinceye kadar kalmasını istiyordum. Ama ne yapalım evdeki hesap çarşıya uymadı. Meslekte uzun yıllardır hizmet veren, mesleğin gelişimine katkılar bulunan, zaman zaman mesleki konularda istişarede bulunduğumuz değerli meslektaşımın ilginç yazısını okudum. “Emlak Müşavirliği Yasasına” karşıyım diyordu. İnanın hayretler içerisinde kaldım. Önce kendisini arayıp konuşmak istedim, fakat bu yazıya yine bir yazı ile cevap verme gerekliliğini hissettim. Çünkü böylesine önemli bir konunun aramızda geçecek bir konuşmanın ötesinde, kamuoyu ile paylaşmanın ve takdiri onlara bırakmanın daha doğru olacağını düşündüm.

Bir önceki yazımda gayrimenkul ve inşaat sektörüne yön veren üst düzey yöneticilerinin, sosyal sorumluluk bilinci içinde üretim, pazarlama; tüketiciyi ve meslektaşlarını yönlendirme, bu konudaki görüş ve düşüncelerini kişisel kaygılardan uzak doğru bir biçimde şekillendirmesinin ve anlatımının son derece önemli olduğunun altını çizmiştim. Tam da bunun üstüne gelen bir yazı.

Bence olmadı değerli meslektaşım. Bildiğiniz gibi bende emlakçılık mecburi standardının, yasanın hazırlanması ve mesleki birçok çalışmanın içinde bir meslektaşınız olarak bulundum. Bu sebeple öncelikle yazıda katılmadığım konulara değinmek istiyorum.

Yazıda 1990 yılından itibaren başlayan yasa çalışmalarının ana temasını “vergi”nin oluşturduğu öne sürülüyor. Böyle bir şey ne bugün ne de geçmişte oldu. Dünyada son derece saygın ve önemli bir meslek kolu olan emlak müşavirliğini Ülkemizde de hakkettiği noktaya taşımak, mesleğe yakışan güveni kazandırmak, meslektaşlarımızın ve tüketicinin haklarını korumak her zaman yasa çalışmalarının ana temasını oluşturmuştur. Tabî ki vergi konusu da önemli idi ve yapılan her işin, her kazancın vergisi de ödenmeliydi. Bu güzel ülkenin borçlarından kurtulması, dışa bağımlılığının olmaması ve halkının refah içinde yaşaması, herkesin vergisini ödemesi ve kayıt dışı kazancın ortadan kalkması ile mümkün. Bizler de burada katkı koyabiliyorsak ne mutlu.

Yine yazıda Esnaf ve Sanatkarlar bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odaları ile bir parçalan- ma yaşandığını bu sebeple sorunların çözülemeyeceği ileri sürülmektedir. İyi de bu Odalar kurulmadan önce Emlak Müşavirlerimiz; Esnaf ve Sanatkarlara bağlı karma Odalarda, Seyyar Satıcılar Odalarında vb. meslekle ilgisi olmayan birçok odada yetkisiz ve söz sahibi olmadan büyük sıkıntılar çekerek mesleklerini ifa etmeye çalışıyorlardı. Kanun yapıcıda böyle bir ihtiyaçtan hareketle 1999 yılında emlakçıların eski 507, bugün 5362 sayılı yasayla ‘Oda’ kurmalarını emretmiştir.

Bugün gelinen noktada Ticaret Odaları ve Emlak Meslek OdalarıSanayi ve Ticaret Bakanlığının çatısı altında hizmet üretmektedirler. Bu hizmeti üretirken de Ticaret Odalarımız ve Meslek Odalarımız söylenenin aksine birçok konuda birlikte hareket etmişlerdir. 1999 yılından itibaren birlikte neler yaptıklarını şöyle bir hatırlatmakta fayda olduğunu düşünmekteyim:

Öncelikle Ticaret Odalarımız ve Meslek Odalarımızla birlikte mutabakatla hazırlanan 8 Temmuz 2003 tarih ve 25162 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ülkemizde ve dünyada, hizmet sektöründe bir ilk olan TS 11816 “Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri Genel Kurallar” standardı Yıllardır uğraş verdiğimiz, en önemli beklentimiz olan “Emlak Müşavirliği Yasası”na da önemli bir alt yapı oluşturan, sektörü belli bir ölçüde disipline eden standardın hazırlanması, müracaatı ve zorunlu bir standart haline gelmesi için yürürlük talebi bizlerin isteği ve çalışmasıdır. İlgili kurumlar yasalardan aldıkları yetkiler çerçevesinde taleplerimizi yürürlüğe koymuşlardır.

Emlaçılık Mecburi Standardı ilgili mevcut tüm Odaların sağladığı mutabakat ile “ Esnaf-Tacir ”ayrımı gözetmeksizin gerçek ve tüzel kişilikler için bağlayıcı olma özeliği ile birlikteliği sağlamış ve bu yapısıyla da birçok meslek koluna örnek teşkil etmiştir. Standarda daha sonra da yapılan tadilatlar da bizlerin talepleri doğrultusunda yapılmıştır.

Standardın bugün mesleğimizi taşıdığı nokta ise asla göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir gerçektir.

Birlikte gerçekleştirilen diğer önemli bir çalışma ise 19–20 Eylül 2003 tarihinde Ankara Ticaret Odası ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ile birlikte yine ülkemizde mesleki alanda bir ilk olan “Türkiye Emlak ve Emlakçılık Şurası-l “
Yine ilgili odalarımızın Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı çalışma ve işbirliği neticesinde yıllarca tellal, komisyoncu ve aracı olarak adlandırılan meslektaşlarımız, artık kurslarının sonunda EMLAK DANIŞMANI olarak belge almaktadırlar.


İhtiyaçların sürekli artığı ve geliştiği, taleplerin hızla yenilendiği sektörümüzde odalarımız daha birçok çalışmaya başarıya birlikte imza atmışlardır. Tüm bu çalışmalar mesleği ifa edenlerin talepleri ve kendi istekleri ile “Ellerini Taşın Altına Koyarak” yaptıkları işin bir meslek haline gelmesini sağlamış, Mesleğini kurallara bağlı olarak yürütenlerin geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamış ve morallerini yükseltmiştir.

Peki bugün için alınan bu mesafe çok önemli ise de yeterli midir? Elbette değil.

Yine hiçbir tanımı ve statüsü olmayan çok hızlı gelişen bir meslek kolunun yıllarca “TELLAL” olarak tanımlanması ve bu çerçevede Borçlar Kanunda sınırlı birkaç madde ile yürütülmesi, ne yazıktır ki mesleğimizin çok uzun yıllar kurumsal olarak gelişimine engel olmuş ve sürekli haricen yapılan bir iş kolu olarak düşünülmüştür.

Oysa;

Emlak müşavirleri gayrimenkul piyasasının en önemli bileşenidirler. Tümüyle insana odaklı önemli bir hizmetin baş aktörüdürler. Eğitim, profesyonellik ve uzmanlık da bu bileşenin en önemli unsurudur.

Emlak müşavirlerinin rolü emlak-alım satımına veya kiralanmasına aracılık boyutuyla sınırlı değildir ve olmamalıdır da.

Gayrimenkul değerlemesinden, kira takibine, garantörlüğüne, danışmanlık hizmetlerinden piyasadaki spekülatif hareketlerin önlenmesine kadar birçok konuda söz sahibi olmalıdırlar. İşte bu söz sahipliğine ve yetkilere ancak yasayla kavuşabilirler.

Bunlardan hareketle diyorum ki;sektörümüzün bir an önce kapsamlı, meslektaşlarımızın, tarafların haklarını koruyan, işlerinin artmasına katkı sağlayacak, sorumluluklar içeren ve bizlerin adını lekeleyen “çürük elmaların” ayıklanacağı, yine meslekle ilgisi olmadan haksız kazanç elde edenlerin bir an önce temizlenmesi için, hemen ama hemen bir yasaya ihtiyaç vardır.

Unutmayalım ki mesleki vitrinlerin ve imajın oluşmasında en önemli görev ve sorumluluk bizlere düşmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tartışmaları dışarıya yansıtmadan kendi içimizde ve yine hep birlikte enerjimizi koordineli bir şekilde ve kişisel kaygılardan uzak yasamızın çıkması için çaba harcamalıyız.

Bizler yasamızı desteklemez ve çıkması için uğraş vermezsek isek “değerleme” konusunda olduğu gibi meslek ile ilgisi olmayan birileri gelir mesleğimizi parçalara böler yada tümüyle mesleğimizi de elimizden alır; buna izin vermemeliyiz.

Bu kadar yaklaşmışken en büyük hayalimizi asla öteleyemeyiz.

Biz Yasamızı İstiyoruz Mümkünse Hemen

 EMLAK DANIŞMANLARININ YILLARDIR ORTAK BEKLENTİSİ EMLAK DANIŞMANLIĞI YASASI
 MESLEĞİMİZİN İÇİNDEKİ MESLEKTAŞLARINA İHANETİ GÖREV EDİNEN BAZI ÇIKAR GRUPLARININ HAZIRLADIKLARI YASA TASLAĞI HAKKINDA SAYIN MİLLETVEKİLİMİZE YAZDIĞIMIZ MEKTUP
 YILLARDIR KANGREN OLAN İSKAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AYAĞA KALKMAZ İSE HİÇ BİR SEKTÖR AYAĞA KALKAMAZ
 BU TAPU HARÇLARI ÇOK CAN YAKAR
 BAŞKANIMIZIN SAYIN BAKANLARIMIZA VE GENEL MÜDÜRÜMÜZE GÖNDERDİĞİ MEKTUP
 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SEKTÖRE BAKIŞ
 GAYRİMENKUL ALMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM
 AYAKÇIYA AÇIK MEKTUP
 2006 YA BAKIŞ
 BEN YASAYA KARŞI DEĞİLİM
 ANKARA’ DA GAYRİMENKULE BAKIŞ…
 ANKARA'NIN PLANLI GELİŞME SÜRECİ
 GAYRİMENKUL PİYASASINA BAKIŞ
 MESLEK MENSUPLARI YOK SAYILARAK MESLEK KANUNU ÇIKARILAMAZ
 MORTGAGE GELMEDEN SİZ KONUTUNUZU ALIN
 DÜNDEN BUGÜNE
 TOKİ OLMASI GEREKENİMİ YAPACAK ARTIK
 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYOR
EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com