BAŞKANIMIZIN SAYIN BAKANLARIMIZA VE GENEL MÜDÜRÜMÜZE GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Son dönemlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinde münferit bir takım şanssız olaylar yaşanmış ve buda kamuoyuna genelleme yapılarak tamamen olumsuz yönleriyle yansımıştır. Ülkemizin son derece saygın ve en köklü kuruluşlarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinin ve çalışanlarının olumsuz diyebileceğimiz bir yaklaşımla karşı karşıya kalması Bu kurum ile yoğun ilişki içerisinde olan bizleri de ziyadesiyle üzmektedir. Diğer bir taraftan; son derece önemli ve özverili bir görevi ifa eden Emlak müşavirleri bu görevleri yerine getirmeye çalışırken önemli zorluklarla karşılaştığı da kamuoyunca bilinen bir gerçektir.

 

Oysa Emlak Müşavirleri tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Alım Satım ,Kiralama , Danışmanlık ve Ekspertizlik işlemlerinin en önemli ayağını oluşturmakta, gayrimenkul piyasasına yön verilmesi hareket kazandırılması tüm bunların ötesinde vatandaşlarımızın doğru yönlendirilmesi ,doğru alışveriş ve işlem yapabilmesini sağlayan, vatandaşlarımızın her zaman rahatlıkla ulaşarak danışmanlık hizmeti aldıkları kurumlar olmanın yanı sıra Tapu sicil müdürlükler ininde iş yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir.

 

Bu temel noktalardan hareketle geçtiğimiz dönemlerde: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve meslek kuruluşlarımızın temsilcileri bir araya gelerek sıkıntılar masaya yatırılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiş ve taraflarda bu çalışmalardan büyük faydalar görmüşlerdir.

 

Bu görüşmelerin akabinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu T.C   Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sayın Faruk Nafiz ÖZAK imzasıyla 14.03. 2007 tarih ve 1642 sayılı yazı ile bir genelge yayınlanmıştır.

 

Sayın Bakanımız ilgili genelgede Tapu Sicil Müdürlüklerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı gerek Tapu camiasının gerekse kayıtlı Emlak Müşavirlerinin yaşadığı mağduriyeti çok doğru bir şekilde ortaya koymuştur.

 

İlk genelgede görülen bazı eksiklikler 29.01.2008 tarihinde revize edilerek düzeltilmiş ve tam işlerlik kazanacakken 01.04.2008 tarihinde Meslek kuruluşlarımızla hiçbir istişare yapılmadan genelge yeniden değiştirilerek Meslek kuruluşlarımız üyelerinin karşısında zora düşürülmüştür.

 

Gerekçe olarak ta genelgenin amacına uygun işlemediği öne sürülmektedir. Genelgenin kısa zamanda istenilen seviyede bir çalışma ortaya koyamamasının en önemli sebebi ise bize göre Meslek Kuruluşları ile yeterince işbirliği ve istişare yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

 

Bir yıl gibi kısa bir sürede Genelge 3-4 defa değişikliğe uğramış bugün geldiği noktada ise ilk genelgenin amacından tamamen uzaklaşılmış, genelge son haliyle kayıtlı Emlak Müşavirlerinin ve Vatandaşlarımızın ciddi olarak mağduriyetine sebep verme noktasına gelmiştir.

 

Son genelge ile mesleki disiplinimiz açısından kazanılmış hakların ihlal edildiği , yapılan yeni düzenlemelerle meslek disiplinimize ilişkin gerçekler göz ardı edilerek mevcut revizyon metninin oluşturulduğu görülmektedir.

 

Oysa ;Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135.maddesinde tanımı yapılan ve 5362 sayılı kanun kapsamında esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları olan meslek kuruluşlarımız mevcut sıkıntıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile her zaman birlikte hareket ve istişare etmenin doğruluğu bilincindedir.

 

Sayın Bakanım ;

 

Vatandaşlarımızın ve meslek mensuplarımızın dünyada ki örneklerine bakıldığında benzer hizmetleri en üst noktada alması hepimizin en öncelikli isteği olduğu düşüncesinden hareketle ; öncelikle “Emlak Müşavirliği Yasasının” kısa zamanda çıkarılması sıkıntı ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlayacağı aşikardır. 

 

Bu geçiş süresinde ise hizmet kalitesinin yükseltilmesi,mağduriyetlerin yaşanmaması,vatandaşlarımıza ve meslek mensuplarımıza daha iyi şartların sağlanması na, beraberinde Tapu sicil müdürlüklerinin iş yükünün kolaylaştırılması na yönelik öneri ve düşüncelerimiz ise şöyledir ;

 

-Tapu sicil müdürlüklerinde uygun bir bölümler oluşturularak burada vatandaşımızın ve meslek mensuplarımızın sağlıklı ve güvenlikli bir biçimde bekleme sürelerini geçirmelerini sağlamak, para sayma,fotokopi,faks,Internet vb işlemlerini ücretsiz olarak almalarını sağlamanın yanında yine ücretsiz ikram hizmeti sunulabilir (Meslek kuruluşlarımız tarafından bu hizmet yerine getirilebilir)

 

-Banko önlerinde beklemeyi kaldırmak için yapılacak bekleme salonunda bölgelerle bağlantılı ışıklı göstergeli ve çağrı sistemi oluşturulabilir

 

-Tapu sicil müdürlüklerine girişlerin ilgili Meslek kuruluşlarımızın verdikleri üye kimlik belgesi ile girişlerin sağlanması ,ileri aşamada ise akıllı kart sistemi ile turnike geçişi sağlanarak kaçakların ve önüne gelenin girmesi engellenebilir

 

-Tapu sicil müdürlük lerinde Meslek kuruluşlarımızın da katkı sağlayacağı danışma birimleri oluşturulabilir

 

-Emlak rayiç bedellerinin tespitinin Tapu sicil müdürlükleri bünyesinde ve Odalarımızla işbirliği içerisinde online olarak yapılması beraberinde gerçek değer tespitlerinin yapılmasını sağlamak adına Meslek kuruluşlarımıza ve üyelerimize yetki verilebilir

 

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Meslek kuruluşlarımız Tapu sicil müdürlükleri çalışanları ile meslek mensuplarımızla birlikte belirli aralılıklarla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ve seminerler yapılabilir

 

TAKBİS uygulamasında olan bölgelerde satış ve ipoteğe konu olan işlemlerin birlikte yürümesini sağlamak ve işlemin birlikte gerçekleştirilmesini bir an önce sağlamanın bir çok sorunu ve sıkıntıyı ortadan kaldıracağı düşüncesiyle, Meslek Odası olarak bu hizmetlerin yerine getirilmesi için üzerimize düşecek her türlü vazife ve uygulamanın içinde olacağımızı bildirir.

 

Emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

 

  

                  Hacı Ali TAYLAN

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

              Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 EMLAK DANIŞMANLARININ YILLARDIR ORTAK BEKLENTİSİ EMLAK DANIŞMANLIĞI YASASI
 MESLEĞİMİZİN İÇİNDEKİ MESLEKTAŞLARINA İHANETİ GÖREV EDİNEN BAZI ÇIKAR GRUPLARININ HAZIRLADIKLARI YASA TASLAĞI HAKKINDA SAYIN MİLLETVEKİLİMİZE YAZDIĞIMIZ MEKTUP
 YILLARDIR KANGREN OLAN İSKAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ AYAĞA KALKMAZ İSE HİÇ BİR SEKTÖR AYAĞA KALKAMAZ
 BU TAPU HARÇLARI ÇOK CAN YAKAR
 BAŞKANIMIZIN SAYIN BAKANLARIMIZA VE GENEL MÜDÜRÜMÜZE GÖNDERDİĞİ MEKTUP
 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SEKTÖRE BAKIŞ
 GAYRİMENKUL ALMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM
 AYAKÇIYA AÇIK MEKTUP
 2006 YA BAKIŞ
 BEN YASAYA KARŞI DEĞİLİM
 ANKARA’ DA GAYRİMENKULE BAKIŞ…
 ANKARA'NIN PLANLI GELİŞME SÜRECİ
 GAYRİMENKUL PİYASASINA BAKIŞ
 MESLEK MENSUPLARI YOK SAYILARAK MESLEK KANUNU ÇIKARILAMAZ
 MORTGAGE GELMEDEN SİZ KONUTUNUZU ALIN
 DÜNDEN BUGÜNE
 TOKİ OLMASI GEREKENİMİ YAPACAK ARTIK
 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYOR
EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com