AK PARTİ VE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN MESLEK ODAMIZA ZİYARET

Ankara Sanayi Odasý Baþkaný ve AK Parti 2.Bölge Milletvekili Adayý Sayýn Zafer ÇAÐLAYAN AK Parti Birinci Bölge Milletvekili Adaylarýndan Sayýn Burhan KAYATÜRK, Sayýn Faruk KOCA ve CHP 1.Bölge Milletvekili Adayý Sayýn Veli Gündüz ÞAHÝN 12/07/2007-20/07/2007 Tarihleri arasýnda Odamýzý ziyaret etmiþ yaptýðý çalýþmalar ve projeler ile ilgili geniþ katýlýmlý toplantý yaparak meslektaþlarýmýzý bilgilendirmiþtir. Yeni dönemde Emlak Müþavirleri'nin mesleðinin önemli bir meslek olduðunu ve sektörün sorunlarý ile ilgili önümüzdeki dönemde çözümü noktasýnda gerekli olan desteðin verileceði söylemiþtir.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com