KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE BROKER’LIĞI) KURSU PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda Konut Finansmaný Tanýtým ve Pazarlama Danýþmanlýðý (Mortgage Broker’lýðý) kursu protokolü imzalandý. Meslek Odamýzda düzenlenen protokol imza törenine, Baþkanýmýz Ali TAYLAN, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk Yaygýn Eðitim Genel Müdürü Necmettin YALÇIN katýldý. Emlakçýlýðýn önemli meslek kolu olduðunu belirten baþkanýmýz emlakçýlarýn eðitimden geçirilerek diploma almasýnýn önemli olduðunu vurguladý.


Kursun MEB ile iþbirliði içinde gerçekleþtirileceðini ve bunun için eðitim müfredatý hazýrladýklarýný eðitim konusunda bankalarla görüþtüklerini belirten baþkanýmýz emlak müþavirleri için düzenlenen kursun gelecek hafta Türkiye genelinde baþlayacaðýný, eðitimin 70 saatlik bir programdan oluþacaðýný kaydetti.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com