VERGİ VE HARÇLAR 2007`DE %7.76 ZAMLANACAK

VERGÝ VE HARÇLAR 2007`DE %7.76 ZAMLANACAK 11.11.2006 13:04:48
Maliye Bakanlýðýnca belirlenen yeniden deðerleme oranýna esas teþkil eden Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) üretici fiyat endeksi (ÜFE), Ekim ayý sonunda, 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 7,76 oranýnda arttý. Bu durumda, 2006`nýn yeniden deðerleme oraný da yüzde 7,76 olarak belirlenecek.


Çeþitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarýnýn her yýl yeniden deðerleme oranýnda artmasý öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna belirli limitler içinde bu tutarlarda deðiþiklik yapma yetkisi de veriliyor.
Ancak uzun yýllardýr Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanmýyor, vergi, harç ve cezalar da, her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlýyor.
Ayný politikanýn bu yýl da devam etmesi durumunda, motorlu taþýtlar vergisi, damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar ve vergi cezalarý 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yüzde 7,76 oranýnda zam görecek. Emlak vergisine tabi deðerlerdeki artýþ ise yeniden deðerleme oranýnýn yarýsý kadar, yani yüzde 3,88 oranýnda olacak.

Kaynak: http://www.dunyagazetesi.com.tr

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com