EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ YASA TASARISI BAKANLAR KURULUNDA İMZAYA AÇILDI

25.09.2006 20:24:03


ÜLKEMÝZE VE CAMÝAMIZA HAYIRLAR GETÝRSÝN ÝNÞALLAH.


Hükümet sözcüsü Adalet Bakaný Sn.Çemil ÇÝÇEK Emlak Müþavirliði Kanun Tasarýsýnýn imzaya açýldýðýný bildirdi..
Emlak alým satýmýnýn insan ve sosyal iliþkilerde çok önemli rolü olduðunu belirten Çýçek, bu alým satým iþlerinin bugün fiilen yasal bir dayanak olmaksýzýn, emlakçýlar veya deðiþik adlar altýndaki insanlar altýndan yürütüldüðünü kaydetti.
Bunlarýn bir yasal çerçeveye baðlanmasý gerektiðini belirten Çiçek, ortalama 2.5 milyon vatandaþýn alýcýyla satýcý arasýnda tapu iþlemleri bakýmýndan devletin lgili dairelerinden hizmet aldýklarýný söyledi.


Bunlarýn bir standarta baðlanmasý ve bir yasal düzenlemeye oturtulmasý gerektiðini kaydeden Çiçek, Emlak Müþavirliði Kanun Tasarýsýnýn, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca hazýrlanarak Bakanlar Kuruluna sunulduðunu ve imzaya açýldýðýný bildirdi.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com