ATEM, ATO VE TEMFED'DEN KKTC'YE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

 1-3 Kasým tarihleri arasýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetine bir ziyaret gerçekleþtirilmiþtir.Ziyaret Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý –Tüm Emlak Müþavirleri Federasyonu , Ankara Ticaret Odasý Meslek Komitesi , Mersin Emlakçýlar Odasý ve Muðla Emlak Müþavirleri Derneðinden oluþan 8 kiþilik heyetimiz önce Kuzey Kýbrýs Türk Emlakçýlar Birliðini ziyaret etmiþ burada KKTC yasalaþan Emlakçýlýk Yasasý hakkýnda brifing verilmiþ ardýndan , KKTC Ticaret Odasý  ziyaret edilerek Baþkan Sn.Erdil NAMÝ ile görüþülmüþ daha sonra KKTC Ýçiþleri Bakaný Sn.Özkan MURAT  heyetimizi kabul etmiþtir.

Heyetimizi daha sonra KKTC Baþbakaný Sn. Ferdi Sabit SOYER kabul etmiþtir.
 
Yapýlan görüþme ve toplantýlarda ortak görüþ Türkiye’den ilk defa gerçekleþen mesleki bir ziyaretin bundan sonra kurumlar arasý iþbirliðini daha da geliþtirmek ve dayanýþma içinde bulunmak ,yine Türk ve yatýrýmcýlarýnýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetine yatýrým yapmalarý konularýnda çalýþmalar yapmak, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde tanýtým günleri düzenleyerek yatýrýmcýlarýn bilgisini saðlamak üzerine mutabakat saðlanmýþtýr.Mesleki iþbirliðini ve dayanýþmayý saðlamak adýna da önümüzdeki günlerde bir iþ birliði protokolünün imza altýna alýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
 
Tüm ziyaretlerimizde heyetimiz Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakaný Sn. Ferdi Sabit SOYER Ýç Ýþleri Bakaný Sn. Özkan MURAT ,  Ticaret Odasý Baþkaný Sn Sn.Erdil NAMÝ ve Emlakçýlar Birliði Baþkaný Sn Hasan SUNGUR a Ay yýldýzlý Rozetimizi ve birer Çini tabak hediye edilmiþtir.
 
Yapýlan basýn toplantýsýnýn ardýndan Heyetimiz onuruna verilen Akþam yemeðinde bir araya gelinmiþtir.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com