23.11.2007 EMLAK PANORAMA DERGİMİZ'İN 5.SAYISI ÇIKTI

          Odamýzca belirli aralýklarla yayýnlanan Odamýz  yayýn organlarýndan Emlak Panorama Dergisi 2007 Yýlý 5.Sayýsý çýkmýþ olup, üyelerimizin ofislerine ulaþtýrýlmak üzere daðýtýmý baþlamýþtýr.
          Yaklaþýk 50  Sayfa olarak yayýnlanan dergimizde Mortgage ile ilgili bilgiler,Makaleler,Tüketici Kredileri Hakkýnda Bilgiler yer alýyor. Dergiye önemli bir yenilik olarak Yönetim Kurulu üyelerimizin bölgelere göre çeþitli yazý ve yorumlarý yer almaktadýr.

 Yeni sayýmýzýn içeriði ile ilgili bilgiler ise aþaðýda bilgilerinize sunulmuþtur.

- H.Ali TAYLAN, Önümüzdeki Dönemde Sektöre Bakýþ
- Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz ÖZAK, Emlakçýlýk Sektörü hakkýnda bilgi
- Milliyet Emlak Sitesi Satýþ Direktörü Ebru KÖKTEN, Atem, Türkiye'ye Açýlan Kapýmýz Oldu
- Prof. Dr. Þükrü KIZILOT, Þirketler Vergisiz Nasýl Gayrimenkul Satabilir?
ATEM Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý A.Rýfat YETKÝN, Metropollerin Konut Sýkýntýsý Nasýl Çözülür?
- Atem Yönetim Kurulu Üyesi Ýbrahim SARIHAN, Konut Finansmaný Tanýtým ve Pazarlama Danýþmaný (Mortgage Broker'i)
- Ankara Ticaret Odasý Meclis Üyesi Erdoðan YILDIRIM, Ankara'da Mesleki Ýþ Birliði
- Hürriyet Ankara Bölgesi Reklam Müdürü Senem Öncüler ÇETÝN, Röportaj
- Polatlý Emlakçýlar Odasý Baþkaný Mustafa AKKAYA, Gelecek Günler Emlakçýlarýn Olacak
- Mortagage Sistemi Hayatýmýzda,
- ATEM'den Çaðlayan'a Hayýrlý Olsun Ziyareti,
- ANKESOB'dan ATEM'e Ziyaret,
- ATO Meslek Komitesi'nden ATEM'e Ziyaret,
- ATO Baþkaný Sinan Aygün ATEM'i Ziyaret Etti,
- Emlak Odalarý Zirvesi Yapýldý,
- ATEM'den Duyarlý Davranýþ,
- ATEM'den Duyarlý Davranýþ,
- Esnafýn Temsilcileri Mecliste
- emlak.milliyet.com.tr ve ATEM Ortaklýðý
- Oda Baþkanlarý Teröre KArþý Birarada,
- Kursu Tamamlayana Ýþ Ýmkaný

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com