AKBANK ODALAR VE DERNEKLER ZİRVESİNİN 2.Sİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

           20-21 NÝSAN Tarihleri arasýnda Antalya Susesi Otel’de Akbank T.A.Þ Ýþbirliði içerisinde II. Emlak Oda ve Dernek Baþkanlarý Zirvesi Deðerlendirme Toplantýsý Gerçekleþtirilmiþtir.

             Toplantýya Baþkanýmýz Sn. H.Ali TAYLAN, Bireysel Bankacýlýk Pazarlama Bölümü Bölüm Baþkaný Sn. Cem MURATOÐLU, Bireysel Bankacýlýk Pazarlama Bölümü Bireysel Krediler Müdürü Sn. Sibel MAYO, Bireysel Bankacýlýk Pazarlama Bölümü Distribütör Ýliþkileri Yönetici  Sn. Sercan BÜYÜKBAYRAM, Bireysel Bankacýlýk Pazarlama Bölümü Distribütör Ýliþkileri Yöneticisi  Sn. Handan ERDOÐDU konuþmacý olarak yer almýþlardýr.
           
            Türkiye genelinde ki Emlak Meslek Odasý ve Dernek Baþkanlarý, Kýbrýs Tüm Emlakçýlar Birliði Baþkaný Sn. Hasan SUNGUR’a ve Kýbrýs Tüm Emlakçýlar Birliði Baþkan Yardýmcýsý Sn. Güray HAKSEVER'e  toplantýya katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederiz...

 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com