TEMFED-NAR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

             TEMFED, Amerika Birleþik Devletlerinde faaliyet gösteren ve En büyük kuruluþ olan NATÝONAL ASSOCÝATÝON of REALTORS (NAR) ile Kurumsal Ýþbirliði Anlaþmasý imzaladý.

              Tüm Emlak Müþavirleri Federasyonumuz; bir süredir görüþmeler yaptýðýmýz Amerika Birleþik Devletlerinde faaliyet gösteren ve oradaki en büyük Kuruluþ ve Bir milyon üç yüz bin üyesi olan NATÝONAL ASSOCÝATÝON of REALTORS (NAR) 28.05.2008 tarihinde Kurumsal bir anlaþma imzalamýþtýr.
 
             Bu anlaþma çerçevesinde Mesleki iþbirliði, Pazar araþtýrmasý, Ülkeler Arasý Portföy paylaþýmý, birlikte bilgilendirme toplantýlarý ve organizasyonlar vb. gibi konularda iþbirliði gerçekleþtirecektir.

 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com