TEMFED OLARAK NAR,CEPİ,EPAG,ICREA VE CEREAN YETKİLİLERİ İLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK

 

 
 
Üyesi olduðumuz CONSEÝL EUROPÉEN DES PROFESSÝONS ÝMMOBÝLÝÈRES (CEPÝ) -EUROPEAN PROPERTY AGENTS GROUP (EPAG)  ve Ýþbirliði Anlaþmasý yaptýðýmýz NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR) - ÝNTERNATÝONAL CONSORTÝUM OF REAL ESTATE ASSOCÝATÝONS (ICREA) ve misafirleri CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE ASSOCÝATÝONS NETWORK (CEREAN)  yetkilileri ile TEMFED olarak istanbulda 14 Ekimde bir toplantý gerçekleþtirdik.
 
            Yapýlan toplantýnýn ardýndan misafirlerimize TEMFED tarafýndan bir yemek verdik
 
            Toplantýya (CEPÝ) Baþkaný Sn.Frans BURGERING, (NAR) Avrupa Baþkaný Sn. Norm FLYNN, Avrupa Direktörü Sn. Carol WEINRICH, (NAR) Mali Ýþler Kordinatörü James L.HELSEL, (NAR) Türkiye Ýliþkilerinde sorumlu Yrd. Meli MORASH, (ICREA) Ceo Sn. Thijs STOFFER, (CEREAN) Baþkaný Sn. Dan A. NEGULESCU katýldýlar.
 
            Son derece faydalý geçen görüþmelerde  Mesleki Ýþbirliklerini geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarla birlikte sigorta ve garanti sistemine yönelik iþbirlikleri araþtýrýlmýþtýr.
 

 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com