TEMFED 2008/3. BAŞKANLAR İŞTİŞARE KURULU TOPLANTISI ANTALYADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

TEMFED'e üye Dernekler ve Ýþbirliði yaptýðý Meslek Odalarý 17-19.EKÝM.2008 tarihinde 2008/3 Baþkanlar istiþare kurulu toplantýsý Antalya da gerçekleþtirildi.
 
Toplantýya Tüm Oda ve Dernek Baþkanlarýmýz ve yöneticileri eksiksiz katýlmýþ olup,
toplantý Gündeminde yer alan EMLAK AKADEMÝSÝ nin geldiði nokta ve önümüzdeki dönem çalýþmalarý hakkýnda bilgi ve sunum yapýlmýþ ardýndan ;
EMLAK MÜÞAVÝRLÝÐÝ KANUN tasarýsý hakkýnda son geliþmeler ile birlikte son dönemde gerçekleþtirilen mesleki çalýþmalar deðerlendirilmiþtir.
 
Yine TEMFED in önümüzdeki yýl yapmayý düþündüðü  Uluslararasý Organizasyon hakkýnda bilgi verilerek öneriler alýnmýþtýr.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com