TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONUMUZUN 2. OLAĞAN GENEL KURULU 17 OCAK 2009 TARİHİNDE 47 İLDEN...

 

Tüm Emlak Müþavirleri Federasyonumuzun 2. Olaðan Genel Kurulu 17 Ocak 2009 tarihinde 47 ilden gelen delegeler ve  Baþkanlarýmýzýn katýlýmýyla GMK Bulvarý 115/1 adresinde gerçekleþtirilmiþ daha sonra toplantý ve yemek Akar Internatýonal  Otelde yapýlmýþtýr.
 
Genel Kurula katýlan Tüm Baþkan ve Delegelerin oyunu alarak H.Ali TAYLAN baþkanlýðýnda Yönetim Kurulu oluþturulmuþtur.

Genel Kurulumuzda üyelerimize Dünya  Emlakçýlar Birliði FIABCI ( International Real Estate Federation )  ve Amerika’nýn en büyük kuruluþu olan NAR( National Association of Realtors) üyeliðimiz ile ilgili bilgi verilmiþ,  Genel Kurulun onayýna sunulmuþtur.  Mesleðin birlik ve bütünlüðü için yeni dönemde çalýþmalara hýz verilerek   Meslek Kanumuzun bu yasama döneminde yasallaþmasý için faaliyetlerin artýrýlarak sürdürüleceði belirtilmiþtir.

 


 
  
 


 
  
 


 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com