Meslek Odamız Kendi Mülkiyetine Taşındı 07.08.2006 17:36:05
1999 yýlýnda kurulan Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý aradan geçen kýsa süre içerisinde mesleðimiz ve meslektaþlarýmýz adýna gerçekleþtirdiði baþarýlarýna bir yenisini eklemiþtir. Odamýz sayýn Baþkanýmýz H.Ali Taylan’ ýn önderliðinde Yönetim Kurulu Üyelerinin özverili çalýþmalarý ve üye meslektaþlarýmýzýn katýlýmlarý sonucu; üyelerimizin hizmetinde olan Odamýz kendi mülkünde çalýþma olanaðýna kavuþmuþtur. G.M.K. Bulvarý 122/11 Maltepe-ANKARA adresinde Odamýz adýna satýn aldýðýmýz gayrimenkul kýsa süre içerisinde tadil ve tefriþ edilmiþ ve 28.Aralýk.2004 tarihinde açýlýþýný gerçekleþtirmiþtir. Yeni yerinde Emlak Müþaviri sýfatýna yakýþan ve üyelerimize daha nitelikli bir hizmet sunma olanaðý kazanan Odamýz Sanayi ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Ali COÞKUN tarafýndan açýlmýþtýr. Açýlýþa ayrýca: Ankara Ticaret Odasý Baþkanýmýz Sayýn Sinan AYGÜN, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanýmýz Sayýn Ali Rýza ERCAN’ da eþlik etmiþlerdir.


Ulusal ve yerel basýn ve yayýn organlarýnýn aðýrlýklý ilgisinde gerçekleþen açýlýþýmýz; Ankara Vali Yardýmcýsý, TESK temsilcileri, Ankara Ticaret Odasý Meclis Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri, Ankara Ýlçe Kaymakamlarý, bazý Belediye Baþkanlarýmýz, Diðer Ýllerden katýlan Meslek Odasý Baþkanlarý ve temsilcileri, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardýmcýsý ve daire baþkanlarý, Tapu Sicil Müdürleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý daire baþkanlarý ve ilgilileri,üyelerimiz ve çevre esnaf’ tan katýlýmlarla mesleðimiz ve meslektaþlarýmýz adýna bir gurur günü haline dönüþmüþtür.
 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com