Emlakçılıkla İlgili Düzenlemeler Paneli 04.08.2006 17:34:37
03.08.2006 tarihinde Ýstanbul Ticaret Odasýnda oturum Baþkanlýðýný Prof. Dr. Kemal ALKÝN’ýn ve Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu üyesi Sayýn Abdullah ÇINAR’ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý , Ankara Tüm Emlakçýlar Meslek Odasý Baþkanýmýz Sn. H. Ali TAYLAN , Ýstanbul Emlakçýlar Odasý Baþkaný Sn .Sabri ATEÞ ,Ýstanbul Ticaret Odasý Meslek Komitesi Baþkaný Sn.Azmi SARIBAY, Beyoðlu Tapu Sicil Müdürü Sn.Murat OKUMUÞ’un ve Türk Standartlarý Enstitüsü kalite kampusü Bölge Müdürü Sn Fedai ÇETÝN ‘in konuþmacý olarak katýldýklarý Emlakçýlýkla ilgili düzenlemeler panelinde, Emlakçýlýkla ilgili hukuki düzenlemeler görüþülmüþtür.Bu panelde Baþkanýmýz Sn.Hacý Ali TAYLAN konuþma yaparak meslekteki son geliþmelerle ilgili bilgi ve katýlýmcýlardan gelen sorulara yanýt vermiþtir.
 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com