Tam Birliktelik Sağlandı 18.07.2006 12:23:31
24 Haziran 2006 Tarihinde Ýstanbul CONTÝ Otel`de Tüm Meslek Odalarýmýz Ticaret Odalarý Meslek Komiteleri ve Derneklerimiz ile bir araya gelinmiþtir. Toplantýda Mesleki konular ve Meslektaþlarýmýzý ilgilendiren görüþmeler ele alýnmýþ olup ülke bazýndaki geliþmeler deðerlendirilmiþtir. Zaten var olan birliktelik bir kez daha tüm katýlýmcýlarla teyit edilerek bu birlikteliðe Ýstanbul Meslek Odasý Baþkaný Sayýn Sabri ATEÞ Ýstanbul Ticaret Odasý Meslek Komitesi Baþkaný Sayýn Azmi SARIBAY ve Meclis Üyesi Ulvi ÖZCAN, Ýzmir Meslek Odasý Baþkaný Sayýn Mesut GÜLEROÐLU Ýzmir Ticaret Odasý Meslek Komitesi Baþkaný ve Meclis Üyesi A.Aygün CEVÝZCÝ ile Meclis Üyesi Coþkun BEÞOL da katýlarak yürürlükte olan TSE Mecburi Standart Tebliði ve hazýrlanan Emlak Müþavirliði Kanun Tasarýsýna tam destek verdiklerini beyan etmiþlerdir.


Komisyon baþkanlýðýný Sayýn H.Ali TAYLAN’ýn yaptýðý Kanun çalýþmalarýnýn bundan sonraki geliþmelerinde Mesleki kuruluþlarý temsilen tüm katýlýmcýlarýn tam destek verdiklerini beyan ettikleri toplantý tutanaðý imza altýna alýnmýþtýr.


Bu çalýþmalarda emeði geçen tüm meslektaþlarýmýzý kutlar . Bu birlikteliðin camiamýza hayýrlý olmasýný temenni ederiz.

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com