Sosyal Güvenlik Destek Primi 17.07.2006 17:27:46

Baðkurdan yaþlýlýk aylýðý alanlarýn ticari faaliyetlerine devam etmeleri;


Diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan (Ssk-Emekli Sandýðý) Yaþlýlýk Aylýðý alanlarýn Ticari veya Serbest Meslek Faaliyetlerine baþlamýþ olmalarý ile vergi mükellefiyetlerini tesis ettirildiði tarih itibari ile 1 ay içerisinde Bað-Kur Müdürlüðüne Sosyal Güvenlik destek primine tabi olmak için matbu talep dilekçesi ile baþvurmalarý gerekmektedir.


Diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan (Ssk-Emekli Sandýðý) Yaþlýlýk Aylýðý alanlarýn Gerçek veya Basit Usulde Ticari veya Serbest Meslek Faaliyetlerine baþlamýþ olmalarý ile vergi mükellefiyetleri baþladýðý tarihi takip eden ay baþýndan itibaren 12.Basamaðýn %-10 oranýnda S.G.D. Primi ödeyeceklerdir.


01.01.2007 Tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Destek Primi Yürürlükteki Asgari Ücretin 1/3’ü Oranýnda Ödenecektir.


(Örnek:2006 Yýlý Mevcut asgari Ücret 531.00.-/3=177.00.-YTL)
 

 
 
 
Sayfa Başı    
Sayfa / Page:    [1]  

EMLAK AKADEMİSİ
MESLEKİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI.
TÜRKİYE EMLAK ODA VE DERNEKLERİ
 GAYRIMENKUL BİLGİ BANKASI  
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 4
Emlak Danışmanı UY Taslağı Seviye 5
Görüş ve Değerlendirme Formu-UY (1)
Bir Gayrimenkulün Fiyatının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Tapu Sicil Müdürlüklerine Başvuruda İzlenecek Yol ve Gerekli Belgeler
Tapu Harçlarında Esas Alınacak Yeniden Değerleme Oranları
Emlak Ofisi açmak için izlenecek yol
SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Açıklama
Yabancılara Taşınmaz (Mülk) Satışı
Üfe ve Tüfe Değişim Oranları
Genel Bilgi Yabancılara mal edinme Kolaylığı
Emlakçılık Mecburi Standartı Yürürlükte
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü   |   Milli Emlak   |   Sanayi Bakanlığı   |   Parsel Sorgulama   |   Ankara Valiliği   | 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/7 06570 Maltepe / ANKARA   Tel: +90 312 229 93 06     Faks: +90 312 229 63 06     federasyon@temfed.org.tr
Ana Sayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Web Yönetici girişi E-Posta Yönetici Sayfası E-Posta
Powered by pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri-port724.com